Mars i oceans

Els mars no deixen de ser en realitat part dels oceans. Aquests últims conformen dues  terceres parts  de la superfície terrestre i en realitat estan conectats entre si.

            Panoràmica de la Costa Brava                      Costes de l'Oceà Pacífic a Amèrica del Nord

El mar a casa nostra

La supefície de Catalunya està banyada per un únic mar que és el Mediterrani. És un mar molt tancat i relativament tranquil. A prop dels grans nuclis urbans rep una forta contaminació.


Els oceans al món

L'oceà Pacífic és el més extens, ocupa més espai que tots els continets junts, però també tenim l'Atlàntic, Índic, Àrtic i Antàrtic. L'oceà Atlàntic separa Amèrica d'Europa i Àfrica. L'Índic es troba al Sud d'Àsia però banya també les costes orientals d'Àfrica.

L'oceà Àrtic i l'oceà Antàrtic corresponen al Pol Nord i Pol Sud respectivament. Només al Pol Nord hi ha gel sense terra firme. 

Vés a l'apartat anterior de l'especial de l'aigua>>

Vés a l'apartat anterior de l'especial d'estiu>>