Pig-pen

No sabem com es diu realment aquest personatge, ja que Pig.pen és un sobrenom i aquesta dada mai no va sortir a les tires d’en Schulz. Pots imaginar-te a través de la seva imatge a què es refereix aquest sobrenom... a què sempre està brut degut al núvol de pols que sempre l’envolta i l’acompanya arreu.

És un noi que confia en sí mateix, en les seves capacitats i també confia molt en les altres persones, a les que sempre cuida i respecta, tot i que no rep sempre el mateix tracte.

Sobre la raó de què sempre estigui brut (malgrat que en ocasions intenta desprendre’s de la brutícia sense aconseguir-ho), ell diu amb molta dignitat que ell és “un imant de la pols”,  de la “pols de civilitzacions passades”.

Va aparèixer per primera vegada el 13 de juliol de 1954 com una broma que en Schulz va voler realitzar, però es va convertir en un dels quatre personatges més estimats pel públic.

Sabies que

  • Charlie Brown és l'únic nen que accepta incondicionalment Pigpen com és
  • Pigpen aspira a ser president de classe algun dia.
  • Schulz, però no el va fer sortir més que en unes 100 tires de les 17.897 que va crear

Ves a la resta de personatges

““
““
““
““
““
““
““
““
““
““

Pinta amb colors : el discurs

Torna a peanuts