A la descoberta de la biblioteca!

Visites escolars


 


El joc A la descoberta de la biblioteca! vol ensenyar els infants a través de diferents proves i reptes com funcionen les biblioteques.

Així mateix, complementa les visites escolars del cicle d'Educació Primària que es realitzen a la Xarxa de Biblioteques Municipals.

L'aventura es desenvolupa en nou jocs protagonitzats pels personatges del portal infantil Gènius. Es pot jugar la partida sencera superant els nou escenaris o jugar cada joc independentment tot introduïnt un codi. 

 

 

Per a més informació, consulteu el dossier general i les fitxes de cada joc.

 

FITXES DELS JOCS

CODI

 

 

Fitxa del joc "Indicacions terrestres"

index

Fitxa del joc "L'arbre del coneixement"

arbre

Fitxa del joc "Teclat al rescat"

nau

Fitxa del joc  "Peixos endreçats"

peix

Fitxa del joc "Cerca la clau"

clau

Fitxa del joc "Reparar en Bit"

robot

Fitxa del joc "Mina de dades"

mina

Fitxa del joc "El carretó"

carro

Fitxa del joc "La grua"

grua

 

 
 

 

 

 

 

Torna a l'apartat escoles