Recomanació Recomanació

Neurociència per a educadors

Neurociència per a educadors

Bueno i Torrens, David

Barcelona : Rosa Sensat, 2017

Aquest és un llibre que, tal i com el seu subtítol ens indica, explica com funciona el cervell en l’adquisició de l’aprenentatge i quins són els factors que el desencadenen.

El llibre ens ofereix una visió sobre l’aprenentatge des d’un punt de vista científic i sobre el funcionament intern del nostre cervell però amb un llenguatge proper i amb molts exemples clars i entenedors que fan que sigui una lectura fluida i lleugera. Quins són els aspectes crucials de l’educació i la base de l’aprenentatge, com funcionen els programes genètics del cervell i com es crea la nostra personalitat ,què fem per adaptar-nos a l’ambient natural, cultural i social on vivim, la importància dels adults que acompanyen en l’aprenentatge i com la seva manera d’actuar i/o actitud, poden condicionar el fet d’aprendre, etc. En definitiva, un llibre útil per a reflexionar sobre la nostra manera d’educar, tant a l’escola com a casa.

 

Per acabar, una frase que podem trobar dins el llibre i que es pot aplicar tant a mestres com a educadors (pares, mares, avis...):

“Cal que allò que diem coincideixi amb el que pensem i fem, perquè els nostres alumnes ho sabran i ho imitaran”.  

Més informació:

Recomanat per Eva Jiménez. Xarxa de Biblioteques Municipals 

10/09/2019