Reportatge Tretzevents

George Pierre Seurat
George Pierre Seurat

Dibuixos càlids

Mitjana (0 Vots)

Petites històries sobre grans pintors

GEORGES PIERRE SEURAT representava l’alegria a través de tonalitats lluminoses, colors càlids i línies ascendents. Per a expressar la calma, disposava amb delicadesa les llums i les foscors, i cercava l’equilibri entre els colores freds i càlids, les línies horitzontals. Per a la tristesa acudia als colors foscos, freds, i a les línies descendents.

SEURAT va crear la tècnica del puntillisme, que consisteix a aplicar sobre la tela, en lloc de pinzellades, punts de colors purs, i amb la qual la mescla de colors no es produeix en la paleta sinó, atesa la proximitat dels punts disposats en el llenç, en la retina de l’espectador.
Pintar les seves obres requeria, de part de Seurat, una gran concentració, ja que assolien unes grans dimensions. No podia donar-les per enllestides sense haver-hi realitzat molts assajos, i hi havia d’esmerçar molt de temps; en algunes, fins a dos anys!
Per a ben observar el present treball, fes-ho primer des de molt a propet, i després de ben lluny. Ja ho veuràs, que diferent queda...!

per Elenio Pico

Font d'informació: Reportatge Tretzevents