Especials temàtics

Què celebrem?

Què celebrem?

L'any 2015 se celebra l'any internacional de la llum i de les tecnologies basades en la llum. L'electricitat també es pot obtenir mitjançant mètodes renovables i ésser per tant una energia d'origen sostenible.

A l'ambit energètic als últims anys s'han celebrat l'any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom  (2012) i l'any de l'esfera de l'aigua (2013)

En aquesta ocasió la ONU va declarar l'any passat que el 2015 seria l'any internacional de la llum i les seves tecnologies. Un dels objectius més importants d'aquesta declaració és crear consciència de la importància de la tecnologia de la il·luminació en el desenvolupament sostenible. La llum és important a les nostres vides, les ha revolucionat des de punts de vista tan importants com la fabricació de productes o el seu paper bàsic per fer possible el desenvolupament d'internet.

S'ajunten molts aniversaris que van ser importants per avançar a l'hora d'estudiar aquest camp:

  • 1965 (50 anys de ) descobriment de la radiació còsmica per part de Penzias i Wilson i resultats en el tema de la transmissió de llum per fibres per a la comunicació òptica, (Kao).
  • 1915: (100 anys de... ) Einstein a la Teoria General de la relativitat inclou l'aspecte de la curvatura de la llum a l'espai.
  • 1865: (150 anys de...) formulació per part de Maxwell de la teoria electromagnètica de la propagació de la llum.
  • 1815: (200 anys de...) Fresnel proposa el concepte de la llum com una onda.

Durant tot l'any es portaran a terme diverses activitats en relació amb aquesta commemoració.

Et posen a l'abast aquesta guia de lectura feta des de la Biblioteca de Rubí.

 

Vés a la plana de l'especial de les energies renovables