Científiques

Dones científiques

Fa un temps l'accés de la dona tant als estudis superiors com a feines de caire científic era molt complicat. Les dones tenien moltes dificultats per trobar el seu espai i aixecar la seva veu. Una de les maneres de realitzar-se va ser a través de la ciència: inventant i descobrint.

Actualment encara es fan accions per concienciar a la societat que els homes i les dones han de tenir els mateixos drets i no han d'existir diferències en quant al gènere.

Mira la guia de lectura: Totes iguals, tots iguals!

Atenció!! Nova guia de lectura des de la Biblioteca Joan Margarit de Sant Just Desvern, anomenada: La Ciència i la Tecnologia : NoiesLab

Potser la dona científica que s'ha fet més famosa ha estat Marie Curie amb el seu descobriment de diferents elements químics i els seus treballs sobre radioactivitat. Hi ha hagut d'altres grans inventores com Sarah Mather (inventora del periscopi) Grace Murray Hopper (una gran informàtica que va crear diferents llenguatges de programació) Mary Anderson inventora de l'eixugaparabrises i Hélène Dutrieu una gran esportista aventurera i inventora de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Hem de destacar també la contribució d'Ada Lovelace durant el segle XIX a les futures regles de la informàtica.

Marie Curie

Mary Anderson 

Hèlene Dutrieu

Ada Lovelace

Sense l'aportació d'aquestes dones la societat no seria la mateixa.

Afegim alguns títols que parlen d'aquestes dones i d'altres que també han fet moltíssim pel progrés científic.

Hipatía : la verdad en las matemáticas

Hipatia de Alejandria 

Curie i la ciència de la radioactivitat

Marie Curie

El rayo azul : Marie Curie, descubridora del Radio

Lisa Meitner : la física que va iniciar l'era atòmica 

Jane

Las pasiones de Émile

Dian Fossey

Les idees de l'Ada

Ada Lovelace

Las chicas son de ciencias

Dones de ciència 

Inventores i els seus invents

Supermujeres y ...

Las astrónomas, chicas estrella 

Consulta l'apartat de dones científiques de la guia de lectura Dones al Món

Data de creació: 06/02/2020 Última actualització: 08/02/2021