Useful websites

Authorship: Digital-text és una editorial especialitzada en continguts digitals educatius i llibres multimèdia sorgida de la Universitat de Barcelona.

Portal en el qual d'una forma molt amena es poden visualitzar i escoltar contes de forma interactiva, ja que a través dels clics del ratolí es pot intervenir en el transcurs de les històries.

Average (0 Votes)
Subjects: Pares i mares, Biblioteca virtual, Gènius, Art i cultura, Recurs web, general