Useful websites

Authorship: Instituto Sindical de Cooperación para el Desarrollo. Ministeri d'Assumptes Exteriors

Portal dedicar per complet a l'educació en valors dels infants. Conté articles que tracten diversos temes relacionades en l'educació per la igualtat, la convivència, la interculturalitat i els drets humans.

Average (0 Votes)
Subjects: Pares i mares, Recurs web, Societat, Biblioteca virtual, Gènius, general