Useful websites

Authorship: Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya

Pàgina web de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Es pot trobar informació destinada a pares d'alumnes que els ajudin a relacionar-se amb la comunitat escolar i amb els seus fills. Hi ha diferents recursos: publicacions, fòrums, agenda d'activitats, etc.

Average (0 Votes)
Subjects: Recurs web, Societat, Pares i mares, Biblioteca virtual, Gènius, general