Useful websites

Authorship: Edu365

Us explica per mitjà d'aquestes animacions els conceptes més bàsics de la meteorologia, descriu els elements que determinen el clima d'un lloc i quins factors el modifiquen. Podreu jugar amb la temperatura i entendre com funciona un termòmetre i, en el cas de les precipitacions, per a què serveix el pluviòmetre

Average (0 Votes)
Subjects: Gènius, Recurs web, Meteorologia, Biblioteca virtual, general