Anelles olímpiques jocs

 Els Anells Olímpics són els símbols més representatius dels Jocs Olímpics. El seu origen es remonta a l'any 1913 quan Pierre de Coubertin, a la Revue Olímpiques d'agost va informar que aquest seria el símbol utilitzant pel Congres Olímpic de París. Cada anella té un color diferent i representa un continent diferent, per tant units al estar entrellaçats. D'aquesta manera es va trobar un símbol que definia perfectament la característica principal dels jocs: la universalització.

 

 

cerimonia (peveter, jurament olímpic) jocs

 

 

Actualment els Jocs Olímpics ténen cerimònies inagurals i també de cloenda. Hi ha uns elements comuns a totes les cerimònies inagurals que apleguen tota la simbologia dels Jocs. El país organitzador mostra al món una tria de les seves costums en forma d'espectacle, hi ha uns parlaments de les autoritats, desfilen els participants, sona l'himne, es desplega la bandera i el moment principal és l'entrada del relleu de la torxa olímpica i l'encesa del peveter.


 

 

 

torxa jocs

 

 

La tradició de la flama olímpica prové dels Jocs Olímpics de l'Antiguitat. Es van introduint matiços a l'any 1928 quan presideix els jocs des de l'estadi o al 1936 quan comencen els relleus, fins arribar al format actual. Uns mesos abans de l'inici dels jocs s'encen la flama a Olímpia. Comencen uns relleus per tot el món on la flama no s'apaga, quan s'apropa l'inici de la competició la torxa volta pel país organitzador fins que en el moment just de la cerimonia inagural l'últim relleu encén el peveter. 

 

 

himne jocs

 

 

L'himne olímpic s'interpreta durant la jornada Inaugural dels Jocs, acompanyant l'entrada de la bandera Olímpica a l'Estadi. Ja va sonar a la primera edició dels Jocs Moderns de l'any 1896 però no va ser fins l'any 1957 que no es va oficialitzar. Es basa en un poema de Costis Palamas, la seva lletra és en grec i només s'ha traduït als idiomes oficials del COI, anglès i francès.

 

 

 

bandera jocs

 

 

Només un any després que les olimpiades tinguessin el seu símbol de les anelles, aquest va evolucionar fins a néixer la bandera olímpica que recull les anelles sobre un fons blanc. Aquesta bandera presideix els Jocs i fa la seva aparició a la cerimonia inagural, quan un atleta i un jutge fan els juraments olímpics. És a la cloenda quan la reb l'alcalde de la propera edició. Va debutar a l'edició d'Amberes 1920.