Servicios Servicios

Préstamo interbibliotecario

Préstamo interbibliotecario

Si en el catálogo Aladí encuentras un documento que no está en tu biblioteca, puedes pedirlo al personal de la biblioteca para que te llegue mediante el préstamo interbibliotecario. Gracias a este servicio tienes a tu alcance el fondo de más de 226 bibliotecas y 10 bibliobuses de la Red de Bibliotecas Municipales.

Además puede solicitar por préstamo interbibliotecario el fondo del resto de bibliotecas públicas de Catalunya, del Goethe-Institut y de las universidades públicas catalanas.

Para hacer uso del préstamo interbibliotecario, es necesario abonar el precio público correspondiente en el momento de solicitar el documento. En el caso del préstamo interbibliotecario con las universidades públicas catalanas, el precio se establece según la normativa de cada institución.

Observaciones

Biblioteca Núria Albó

El préstec interbibliotecari permet als usuaris demanar en préstec ldocuments d'altres biblioteques de la Xarxa... L'usuari paga 1,50€ -en el moment de fer la reserva- per cada document demanat, en concepte de despesa de tramesa d'aquest entre les biblioteques. La biblioteca s'encarrega de fer arribar el document a l'usuari, així com de retornar-lo a la biblioteca que ha realitzat el préstec.

Les condicions del préstec interbibliotecari són les mateixes que en el cas del préstec que normalment es fa a la biblioteca. El període de temps que transcorre entre la reserva del document i la seva arribada a la biblioteca està subjecte a variables tals com la periodicitat amb què la biblioteca d'origen fa les trameses de documents o els dies de recepció dels mateixos a les bilioteques de destí. El període d'espera pot situar-se entre els 3 i els 10 dies.

En arribar el document a la biblioteca, aquesta es posa en contacte amb l'usuari (via telèfon o mail) Passats 7 dies de l'avís, si el document no s'ha recollit es retorna a la biblioteca d'orígen.

Bibliotecas que ofrecen este servicio:

Todas las bibliotecas y bibliobuses de la Red ofrecen este servicio