especial volta al mon continent Eur

Ës el segon més petit i el més densament poblat.

Zones:

Europa Mediterrànea

Ciutat important Barcelona

Europa Atlàntica

Ciutat important: Londres

Europa de l'est

Europa Central

 

 

especial volta al mon continent Eur

Ës el segon més petit i el més densament poblat.

Zones:

Europa Mediterrànea

Ciutat important Barcelona

Europa Atlàntica

Ciutat important: Londres

Europa de l'est

Europa Central