Escolta les faules explicades per l'Ada Cusidó

Escolta les faules explicades per la Patrícia McGill

Escolta les faules explicades per la Mon Mas

Escolta les faules explicades pel Blai Senabre

Escolta les faules per la Lídia Clua

Escoltes les faules explicades per Yoshi Hioki