Aigua al cos humà

El cos humà conté de mitjana uns 37 litres d'aigua, el que equival a dues terceres parts de la massa corporal de l'adult. Una part tan important com és el cervell té el 75 % de la seva superfície plena d'aigua. Els ossos humans estan fets d'aigua en una quarta part del seu total. Un altre element important del nostre cos i més líquid com és la sang porta més d'un 80 % d'aigua.

S'han de beure uns dos llitres d'aigua al dia. L'aigua abandona l'estomac als 5 minuts d'haver-la begut.

L'aigua regula la temperatura del cos. Si es té febre s'ha de beure molta aigua.

 

 


Torna a l'apartat anterior>>

Aigua al Tercer Món

Només el 0.007 % del total de l'aigua disponible a la Terra és potable. S'ha de tenir en compte que la majoria de l'aigua la trobem al mar i aquesta no es pot beure directament. Degut a la contaminació la quantitat d'aigua potable disponible disminueix cada any, ad'una manera molt ràpida.

Hi ha 1100 milions de persones sense accés directe a l'aigua potable. Hi ha molts d'aquests que han de caminar cada dia 10 quilómetres per aconseguir aigua.

La mancança d'aigua apte pel consum humà causa la mort de milers d'humans diariament. A més també hi ha 3 milions anuals de defuncions relacionades amb les malalties causades per la qualitat de l'aigua.

Per aquests motius hem d'estalviar aigua.

 


Torna a l'apartat anterior>>