Fons especial

Racó de Famílies

A la Biblioteca vall d’Alfatà disposem d’un Racó de Famílies. Es tracta d’un centre d’interès documental, dirigit als pares i mares d’infants, així com a tutors, educadors i tota persona interessada en el món infantil. El seu objectiu és el d’ajudar en la tasca de tenir cura, educar i entendre millor els infants, des del seu naixement fins a l’adolescència. 

Ofereix informació relacionada amb temàtiques diverses com són:

  • Famílies
  • Educació, hàbits i sentiments
  • Alimentació i salut
  • Aprenentatge i estudi
  • Educació sexual
  • Adolescència
  • Embaràs, part i nadó
  • Lleure, jocs i activitats en família

A més a més també disposem d’un apartat que anomenem Contes per parlar de.. És un recull de contes infantils, per a llegir acompanyats, que ens poden ser de gran ajut per a donar resposta a situacions emocionals que poden ser complicades d'explicar i de gestionar per als infants. Més avall teniu l’enllaç a la Guia de Recursos que vam crear el 2018. Des d'aleshores hi hem anat incorporant moltes novetats a aquesta guia i a la biblioteca us facilitarem la seva consulta.

L’espai del Racó de Famílies el podreu trobar a l'Àrea infantil de la biblioteca.

Temes:
Etiquetes: