Guia de lectura

Recursos coeducatius

Recursos coeducatius

Els contes ajuden als infants a fer-se una imatge del món. Són font de transmissió cultural, foment de la imaginació i potenciador de la creativitat, a més d’un instrument lúdic i educatiu fortament arrelat a la nostra cultura. Tanmateix també poden ser legitimadors de conductes sexistes, perpetuant rols de gènere estereotipats, situacions de violència vers les dones, afavorint situacions d’exclusió u omissió dels personatges femenins en les tasques a desenvolupar o dotant-los de rols passius.

Amb aquesta premissa, i la disposició de la Biblioteca Municipal Esteve Paluzie de Barberà del Vallès en proporcionar aquests tipus de documents, oferim a les famílies i a la comunitat educativa aquesta publicació. En aquesta trobaran diverses eines bibliogràfiques concretament coeducatives on cercar-hi elements que remarquin la visibilitat del paper de les dones al món, les noves masculinitats, el rebuig de la violència masclista, la defensa de la dignitat personal, que potenciïn la igualtat d’oportunitats, el respecte a les diferents maneres d’ésser, la diversitat familiar, la superació d'estereotips de gènere, culturals, socials...

En definitiva, valors per a la coeducació social, per tal que conjuntament puguem esdevenir agents de canvi en la construcció d’una societat més justa i equitativa. Valors, en conclusió, per viure en un món millor. Aquest document de recursos coeducatius està organitzat en tres parts: una primera part que conté principalment contes o llibres d’imaginació i de coneixements destinats especialment a les famílies, que inclou obres corrents i d’altres que van ser referents en el moment de la seva publicació. I una segona i tercera part que inclou estudis pedagògics així com recursos electrònics de caràcter general respectivament adreçats a la comunitat educativa. Desitgem que aquesta proposta documental suggereixi idees i línies d’intervenció per avançar en el camí de la coeducació. 

Consulta la Guia de Contes, lectures i recursos electrònics per a la coeducació 2021.

Data de creació: 18/10/2018

Última actualització: 11/08/2021