Recomanació

El Mito de los deberes

Kohn, Alfie

Madrid : Kaleida, 2013

Alfie Kohn, és un expert en educació, reconegut internacionalment, i molt compromès amb la renovació pedagògica i en la defensa de la criança respectuosa.

Autor de nombrosos llibres en els que analitza diferents teories i pràctiques educatives que bloquegen l'aprenentatge dels alumnes. A partir de diferents investigacions, Kohn ens demostra que els deures no milloren ni l'aprenentatge dels nostres fills ni els ensenyen hàbits d'estudi i responsabilitat.

La gran pregunta és: Perquè es continua obligant els nens a fer una segona jornada quan tornen a casa? Segons Khon, principalment per tres causes: el conjunt de creences totalment errònies sobre l'aprenentatge, una desconfiança cap a la infància i el jovent i un enfocament de l'educació influenciat per la competició.

En aquest llibre ens planteja diferents mesures per tal de canviar el que està passant a les escoles i a les nostres cases amb l'objectiu de recuperar el gust per aprendre dels nostres fills i el benestar de les nostres famílies.
Es tracta d'un llibre que cal tenir molt en compte, que ens convida a la reflexió i ens resolt molts dubtes.

Adequat per a pares i mares.

Recomanat per Olga Pato Núñez de la Biblioteca Central de Castelldefels.

 

10/09/2019