Recomanació

La Escuela más feliz :

Jové, Rosa

Madrid : La Esfera de los Libros, 2017

Corren nous temps també per a l'educació.

Rosa Jové, psicòloga i autora de llibres de tant èxit com La criança feliç, té clar quin ha de ser l'objectiu d’aquest llibre: aconseguir escoles més felices. No es tracta de canviar tot a la babalà, sinó de valorar i conservar allò que ens serveix, adaptar el que està obsolet i canviar el que no funciona.

El llibre es divideix en tres parts fonamentals on s’expliquen conceptes com alumnes a qui descobrir i treballar el seu do natural;  professors amb flexibilitat per donar més rellevància a les idees que als mètodes; solucions pràctiques per a espais que trenquen distàncies, repartiment dels temps de lleure i d'estudi, suport a la creativitat ...

S'inclouen els testimonis d'especialistes en les diferents corrents educatives: Disciplina Positiva, Waldorf, Montessori, homeschooling ...

*Novetat de la Xarxa de Biblioteques Municipals

02/05/2018