Reportatge Piu-Piu

Introducció sobre la salut
Introducció sobre la salut

Un gos amb salut

Mitjana (0 Vots)

La salut ja no es concep només com l’absència de malaltia. L’Organització Mundial de la Salut la defineix com un estat de benestar físic, mental i social. Aquesta definició es podria ampliar encara més amb la que va acordar el Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, que entenia la salut com «una manera de viure joiosa, solidària i autònoma», i que la Declaració d’Ottawa porta encara una mica més enllà: «Salut és també la capacitat
de resposta, amb un esperit d’autoresponsabilitat i autodeterminació.»

Aquestes concepcions de la salut, àmplies, integrals i obertes, són les que durant els últims anys han permès a biblioteques i CAP treballar conjuntament per promoure experiències emotives i positives de lectura, en el marc del programa Nascuts per llegir.

La revista «Piu-piu», igual que el programa, és, doncs, important per a posar de manifest el valor de la lectura com a eina per al desenvolupament integral de l’individu i la comunicació afectiva entre pares i fills.

Així que, moltes gràcies a tots els que ens ajudeu a fer-la possible!

Equip de guies Nascuts per llegir

Mira la resta d'articles de la Revista Piu Piu

Font d'informació: Revista Piu Piu