Selecció de webs Selecció de webs

Autoria: Instituto Sindical de Cooperación para el Desarrollo. Ministeri d'Assumptes Exteriors

Portal dedicar per complet a l'educació en valors dels infants. Conté articles que tracten diversos temes relacionades en l'educació per la igualtat, la convivència, la interculturalitat i els drets humans.

Mitjana (0 Vots)
Temes: Recurs web, Societat, Gènius, Pares i mares, Biblioteca virtual