Selecció de webs

Autoria: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Material didàctic dels seminaris del Gust per la Lectura. El programa. Aquest té per objectiu la formació de bons lectors i lectores. Ofereix formació i material didàctic al professorat, i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura per afavorir el desenvolupament de les competències literària i social i ciutadana.

Mitjana (0 Vots)
Temes: Literatura, Escoles, Gènius, Destacat, Recursos didàctics, Biblioteca virtual, general