Serveis Serveis

Consulta de bases de dades

Consulta de bases de dades

La Xarxa de Biblioteques Municipals ofereix recursos digitals amb informació actualitzada sobre diversos temes. Hi pots trobar enciclopèdies, diaris i revistes, jocs per als nens i nenes, i articles sobre temes especialitzats, als quals podràs accedir gratuïtament amb el carnet de la biblioteca.

Biblioteques que ofereixen aquest servei:

Totes les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa ofereixen aquest servei