Serveis

Nascuts per llegir

Nascuts per llegir

El projecte Nascuts per llegir (NPL) és un treball conjunt entre biblioteques i centres sanitaris. Es tracta d'una iniciativa de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 anys. Vol involucrar la comunitat que en té cura (pediatres, llevadores, pedagogs, bibliotecaris...) per tal d'impulsar el gust per llegir i establir un vincle afectiu entre adults i petits al voltant del llibre.

Dissenyat pel Grup de Biblioteques Infantils i Juvenils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC); el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves; la Secció de Pediatres d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria; l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica i l'Associació Catalana de Llevadores, compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que dota les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la col·lecció inicial del Racó de mares i pares, i l'actualitza permanentment.
 

Serveis relacionats:

Biblioteques que ofereixen aquest servei :