Serveis

Racó de mestres

El Racó dels Mestres de la Biblioteca Josep Janés és un centre d'interès dirigit a educadors i educadores d'infants de les etapes d'educació infantil i primària.

Trobareu llibres de pedagogia, sobre tecnologies de la informació, sobre diversos models educatius i recursos per a l'aula.

Tenim un apartat específic d'educació especial i orientat a l'ensenyament d'alumnes amb necessitats educatives especials.

.

Biblioteques que ofereixen aquest servei :