Especials temàtics

L'aigua: introducció

L'aigua: introducció

En aquest apartat t'aproparem d'una manera general al que suposa l'aigua per l'home i com influeix sobre la vida a la terra. Un procés molt important que pot servir com a introducció a la temàtica de l'aigua és l'explicació del cicle de l'aigua. La pots trobar a continuació.

Aquest cicle comença amb l'evaporació de l'aigua dels mars i de la superfície terrestre gràcies a l'escalfor del sol que forma els núvols, aigua que torna a la Terra en forma de pluja, neu o calamarsa. La major part ho fa sobre els mars. La precipitació que cau sobre els continents retorna lentament al mar i beneficia els habitants de la zona per on circula.

Un percentatge molt petit de l'aigua que arriba als continents és aprofitat per l'home. Una part de l'aigua de pluja pot arribar fins al sòl o anar a parar sobre les plantes. Aquesta aigua pot tornar ràpidament a l'atmosfera en evaporar-se per l'escalfor de l'ambient, però, si la pluja és forta i contínua, l'aigua penetra a la zona superior ocupant els petits espais lliures que troba al seu camí, i resta a l'interior del sòl. És la utilitzada per les plantes.

Si continua la pluja, l'aigua es va filtrant fins a zones profundes. Quan troba una capa de materials impermeables queda emmagatzemada formant grans bosses subterrànies que poden arribar a tenir diversos quilòmetres d'alçada. Són els aqüífers on l'aigua pot estar durant milers d'anys.

Hi ha un nivell superior que és el nivell freàtic. Si aquest és a l'altura del sòl, l'aigua surt a la superfície i forma una llacuna o zona de basses.

Si la pluja que cau és massa intensa com per a ser absorbida pel sòl, es forma una capa d'aigua sobre la superfície. Aquesta aigua és responsable de molts fenòmens d'erosió.

Seguint les faldes de les muntanyes, l' aigua d'escorrentia d'algunes d'elles acostuma a convergir al fons d'una vall on el nivell freàtic supera la superfície. D'aquesta forma, l'aigua s'encarrila i s'ordena en sistemes de drenatge compostos per petites rieres que s'uneixen per a formar grans rieres que desemboquen en un riu.

Espectaculars imatges de dos fenómens climatológics derivats del cicle de l'aigua, la neu, aigua congelada i l'Arc de Sant Martí format quan  hi ha llum del sol mentre plou.

A continuació et mostren dos cerques al catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals que et permeten trobar documents adients amb l'aigua de protagonista:

També proporcionem sis recursos web que t'ensenyaran algunes curiositats més sobre el líquid element:

Vés a l'especial de l'aigua>>