Els anys internacionals

S'han celebrat diversos anys internacionals dedicats a energies com la llum, l'aigua i les energies renovables en general.

Conscients de la importància de l'energia per al desenvolupament sostenible, l'Assemblea General de les Nacions Unides va designar l'any 2012 com l'Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom (International Year of Sustainable Energy for All).

Tenia tres objectius principals:

  • Garantir l'accés universal a l'energia.
  • Reduir la intensitat energètica mundial.
  • Augmentar l'ús d'energies renovables.

Un any després es va declarar l'any de l'esfera de l'aigua (2013) I a Gènius es va crear aquest especial sobre l'aigua que ha estat renovat.

L'any 2015 se celebra l'any internacional de la llum i de les tecnologies basades en la llum. L'electricitat també es pot obtenir mitjançant mètodes renovables i ésser per tant una energia d'origen sostenible.

Quan l'ONU va declarar aquesta celebració, un dels objectius més importants era crear consciència de la importància de la tecnologia de la il·luminació en el desenvolupament sostenible. La llum és important a les nostres vides, les ha revolucionat des de punts de vista tan importants com la fabricació de productes o el seu paper bàsic per fer possible el desenvolupament d'internet.

Es van ajuntar molts aniversaris que van ser importants per avançar a l'hora d'estudiar aquest camp:

  • 1965 (50 anys de ) descobriment de la radiació còsmica per part de Penzias i Wilson i resultats en el tema de la transmissió de llum per fibres per a la comunicació òptica, (Kao).
  • 1915: (100 anys de... ) Einstein a la Teoria General de la relativitat inclou l'aspecte de la curvatura de la llum a l'espai.
  • 1865: (150 anys de...) formulació per part de Maxwell de la teoria electromagnètica de la propagació de la llum.
  • 1815: (200 anys de...) Fresnel proposa el concepte de la llum com una onda.

Vés a la plana de l'especial de les energies renovables