Tipus d'energies renovables

Hi ha diversos tipus d'energies sostenibles. I tots tenen a veure amb fenòmens de la natura: l'aigua, el vent i el sol.

En el cas de l'aigua, l'energia que genera es diu energia hidràulica i prové dels rius. L'aigua dels rius fan moure unes turbines que acaben fent funcionar un generador elèctric. Aquest generador està dins del que s'anomena central hidràulica. L'energia que es crea a partir de l'aigua es considera renovable perquè no consumeix l'aigua sinó que només se n'aprofita del seu moviment.

A Catalunya, per la seva geografia, són molt abundants les centrals minihidràuliques, en rius més petits, que produeixen, individualment, menys energia que una hidràulica però que, pel fet de poder posar-hi més, en conjunt poden generar una gran quantitat d'energia.

En el cas del vent, l'energia que genera es diu energia eòlica. El vent s'ha fet servir des d'antic per moure les aspes dels molins, i a l'actualitat s'utilitza a més per a moure aerogeneradors, que no són més que molins que mouen una turbina connectada a un generador que produeix energia elèctrica. Els aerogeneradors poden agrupar-se en parcs eòlics.

En el cas del Sol, la seva energia arriba a la Terra de manera molt difosa, sent font de vida i origen de la majoria de les altres formes d'energia a la Terra. La radiació solar té un valor de potència que varia amb l'altitud, el clima, la latitud i segons les condicions atmosfèriques i el moment del dia i de les estacions. Es pot recollir directa, difosa (pels núvols, per l'aire) o reflectida pel terra. Es recull amb panels solars i es transforma en energia tèrmica o energia elèctrica a les centrals tèrmiques. A continuació un exemple molt gràfic.

A més, hi ha dos tipus d'energies sostenibles més. L'energia geotèrmica, té a veure amb el calor de l'interior de la Terra, i l'energia mareomotriu, que és la que provoquen els mars i oceans. En el cas de l'energia geotèrmica es pot fer servir per obtenir aigua calenta per a la calefacció o per rentar-nos o bé per a produir electricitat, a partir del vapor que es fa passar per una turbina. Pel que fa a l'energia mareomotriu, es genera a partir de les forces gravitatòries entre la Lluna, la Terra i el Sol i pot aprofitar-se en llocs estratègics, com ara golfs o badies utilitzant turbines hidràuliques per produir electricitat amb el moviment natural de l'aigua (les ones).

Energia solar

Energia hidràulica

Energia eòlica

Torna a l'especial Energies renovables>>