Els quatre fantàstics

Els 4 Fantàstics 

Es van crear l'any 1961.

Stan Lee va crear aquests personatges juntament amb en Jack Kirby, i va ser el primer grup de superherois de la història dels còmics.

Durant un vol espacial experimental, en Reed Richards, Ben Grimm, Susan Storm i Johnny Storm, es veuen exposats a uns raigs còsmics que els dona poders i habilitats extraordinàries. En Reed Richards es converteix en el Senyor Fantàstic, adquirint la capacitat d’estirar el seu cos de forma increïble; en Ben Grimm en la Cosa, i veu transformada la seva pell en roca i obté una força descomunal; la Susan Storm en la Dona Invisible i desaparèixer a la seva voluntat i pot crear camps de força impenetrables i per últim en Johnny Storm, el seu germà, qui es converteix en la Torxa Humana i és capaç rodejar-se de flames, volar i llençar boles de foc. A partir d’aquestes transformacions seguiran sempre junts, com un equip, per lluitar contra el mal. Tindran com a residència l’Edifici Baxter, també superlaboratori de Reed Richards.

  

Ves a la plana d'Stan Lee i els Superherois

Ves a l'especial Centenari de Charles M. Schulz i Stan Lee

Ves a la plana de Còmics