Novetats

Educación sostenible

Bona, César

Barcelona : Plaza Janés, marzo de 2023

Tenir cura del planeta és un tema habitual a les escoles. La crisi climàtica fa urgent la militància mediambiental que el professor César Bona transforma com a oportunitat educativa per ser conscients de la conseqüència de les nostres accions. Bona reclama una visió i acció conjunta de tots els ciutadans per cuidar i respectar on vivim i demana que es reconegui el paper present dels nens i nenes i joves tenen en la  sostenibilitat del planeta. El llibre és ple de petites accions i iniciatives que serveixen per reflexionar sobre les moltes iniciatives que es poden portar a terme. 

*Novetat a la Xarxa de Biblioteques Municipals

13/07/2023