L'Aigua a la natura

Veurem exemples de les formes que adopta l'aigua al planeta, parlarem de mars i oceans, rius, llacs i altres manifestacions de l'aigua a la natura.

ELS RIUS
 

Són corrents d'aigua que desemboquen al mar, a un llac, o a una altra corrent.

Trobareu a més un reportatge de la Revista Tretzevents sobre els Rius de Catalunya.

Els rius a Catalunya

Tenim els que van a parar a la mar com poden ser el Ter, el Llobregat i l'Ebre. Els dos primers no surten de territori català mentre que l'últim neix a Cantàbria. La resta desemboquen en altres rius, en molts casos a l'Ebre, destacant entre tots ells el Segre.

Rius del món

El cabal i la longitud dels rius es prenen com a referència per determinar quins són els més importants. Així el riu més llarg del món el tenim a l'Àfrica, és el Nil. A Amèrica del Sud tenim l'Amazones com a més cabalós. A Àsia el riu Yang-Tse-Kiang és el més important mentre que a Europa destaca el Volga encara que és petit en comparació als abans esmentats.


ELS LLACS

Són acumulacions d'aigua, que se situen en una depressió a terra ferma.

Són acumulacions d'aigua, que se situen en una depressió a terra ferma.

Els llacs a Catalunya

No és la nostre terra un lloc ric en aquest tipus d'acumulacions d'aigua dolça. El més important és l'estany de Banyoles, d'uns dos  mil metres de llargada, i una profunditat màxima de 60 metres. Es reclama la seva declaració com a parc natural.

Els llacs al món

A tots els continents podem trobar importants llacs aïllats o en concentracions importants. A Europa destaquen els llacs dels països nórdics, els de Suissa, a les muntanyes dels Alps i els russos, que en realitat pertanyen ja a Àsia. Per fer-se una idea el llac Baikal a territori rus té 700 quilómetres de llargada. A Àfrica són importants grans llacs de la zona central, com el Tanganika i el Victoria. El llac Victoria és travessat per l'Equador. Per últim a Amèrica trobem el Titicaca al Sud, que és el llac situat a més altitud del món, i al nord els cinc gran llacs entre Estats Units i Canadà, on destaca Michigan com a únic totalment a Estats Units, de manera que és el més gran en pertanyer a un únic país.


ELS MARS

 

Els mars no deixen de ser en realitat part dels oceans. Aquests últims conformen dues  terceres parts  de la superfície terrestre i en realitat estan connectats entre si.

El mar a casa nostra

La superfície de Catalunya està banyada per un únic mar que és el Mediterrani. És un mar molt tancat i relativament tranquil. A prop dels grans nuclis urbans rep una forta contaminació.

Els oceans al món

L'oceà Pacífic és el més extens, ocupa més espai que tots els continents junts, però també tenim l'Atlàntic, Índic, Àrtic i Antàrtic. L'oceà Atlàntic separa Amèrica d'Europa i Àfrica. L'Índic es troba al Sud d'Àsia però banya també les costes orientals d'Àfrica.

L'oceà Àrtic i l'oceà Antàrtic corresponen al Pol Nord i Pol Sud respectivament. Només al Pol Nord hi ha gel sense terra firme. 


 

A més de mars, rius i llacs tenim altres tipus de conjunts d'aigua com poden ser els aqüífers, les corrents subterrànies i els pous, només per posar uns exemples.

Les aigües subterrànies són un mantell sota terra d'aigües que reposa damunt un nivell de roques impermeables i té difícil gestió per l'home. Algunes d'aquestes formen aqüífers, importants reserves d'aigua aprofitables per a l'home que quan poden descarregar-se i brollar a la superfície, ho fan en forma de fonts. Els pous naturals també permeten accedir a aquestes reserves. 

 

Hi ha altres corrents d'aigua diferents als rius menys cabaloses i conegudes. Es tracta de rierols, rieres i torrents. La diferència entre aquests és el volum d'aigua i la permanència d'aquest. Un rierol te cabal escàs però porta aigua tot l'any, una riera s'asseca quan no plou i té el cabal molt variable i un torrent porta aigua només els dies que plou i els següents.

No només hi ha aigua sobre la superfície terrestre si no que tenim una important capa a l'atmosfera. L'aigua, en forma de vapor, es troba en l'aire que és el gas constituent de l'atmosfera. Ho fa en proporcions variables depenent de l'alçada. Gairebé la totalitat d'aquest vapor d'aigua es troba als núvols.

Tenim un reportatge de la revista Tretzevents que us parla dels aiguamolls, molt característics a l'Empordà. 

Vés a l'especial de l'aigua>>