Per què hi ha marees?

 

Per què hi ha marees?

La marea és un moviment cíclic alternatiu del mar, provocat per la influència de la Lluna, que consisteix en el descens i l’ascens del nivell de l’aigua. Quan la marea és baixa, l’aigua es retira. Quan la marea és alta, l’aigua assoleix el seu nivell màxim. La força de la gravetat exercida per la Lluna atreu cap a ella tota la matèria que pot. Com que l’agua és un element líquid, és més fàcil de moure que els elements sòlids. Aquests moviments es perceben fins a quatre cops al dia.

El cicle de marees i la rotació de la Terra no coincideixen, i d’un dia a l’altre varia l’hora a què es produeixen. Aquest desfasament apareix perquè la Lluna gira al voltant del a Terra.

La força de la marea fa que la Terra i les seves aigua es dilatin en el cantó més a prop de la lluna.

 

Quines diferències hi  ha entre els diferents tipus de marees?

La Marea alta

  • La marea alta es la pujada regular de les onades del oceà.
  • L’aigua del mar puja al seu nivell més alt.
  • L’aigua del mar arriba a la riba i cobreix una major superfície de la mateixa.

La Marea baixa

  • La marea baixa es la caiguda regular del onatge de l’oceà.
  • L’aigua del mar retrocedeix al seu nivell més baix.
  • L’agua del mar torna a fluir cap el mar.

 

 

Les marees són més visibles als oceans que no pas a la mar Mediterrània.

L'alçada de la marea en els ports del Mediterrani només és d'uns 10 cm,molt baixa comparada amb els 13 metres d'alguns ports de l’Atlàntic (Saint Malo o Mont Saint-Michel, per exemple). El motiu que explica la baixa incidència de les marees al Mediterrani és pel fet de ser un mar relativament petit i que cal una gran quantitat d'aigua perquè hi hagi variació del nivell de l'aigua a les costes, També influeix el relleu geogràfic del litoral donat que en les costes planes la marea avança per molt més terreny (i molt més de pressa) que en les costes irregulars.

 

Ves a Copèrnic