Special Collections

Món prehistòric - Gavà. Biblioteca Marian Colomé
Món prehistòric

La Biblioteca Marian Colomé disposa d'un fons especial sobre prehistòria, arqueologia i evolució. Va ser inaugurat l'any 2015 fruït de la col·laboració amb el Parc Arqueològic Mines de Gavà. Aquest fons de divulgació científica permet aprofundir en el passat de la nostra història per poder entendre millor el present i el futur.

Additional information:

Parc Arqueològic Mines de Gavà

Subjects: Art i cultura, Història Arqueologia Heràldica
Labels:
Average (0 Votes)