Special Collections

Fons Josep Castro

El fons Josep Castro està constituït per la biblioteca que el senyor Josep Castro Martín va llegar, a la seva mort, a l'Ajuntament del Prat de Llobregat, del qual havia estat secretari.

Aquest llegat consta d'uns 16.000 volums que daten des del segle XVI fins a 1960 aproximadament. El contingut dels documents és d'abast general encara que la temàtica més nombrosa és la literària. És una col·lecció poliglota en la que la majoria dels documents estan en castellà, català i francès.
El fons està dipositat a la Biblioteca Antonio Martín, que s'encarrega de la seva gestió i custodia. Aquesta col·lecció està a disposició de tots aquells ciutadans interessats en consultar-la.

A causa del seu interès bibliogràfic, el seu valor, l'antiguitat d'alguns dels seus documents i per tal de ser preservada, la col·lecció només es podrà consultar a les sales que la biblioteca determini per a aquest efecte.

Subjects: Literatura
Labels: josep castro, fons antic