Special Collections

Poble Gitano / Rromano Them - Sabadell. Biblioteca del Nord
Poble Gitano / Rromano Them

La Biblioteca del Nord ofereix un fons especialitzat en el poble gitano proposat i impulsat des del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social, en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la participació de representants gitanos, atesa la presència i rellevància de la comunitat gitana a Sabadell.

 

El fons, que és el primer d'aquestes característiques que es configura a la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya, té l'objectiu d'apropar la cultura gitana a la ciutadania, convertint-se també, en un lloc de referència per als estudiosos sobre el tema. Està format per llibres, revistes i audiovisuals, i abasta tot el camp de coneixement que tingui relació amb el poble gitano, sigui perquè tracta sobre aquest o perquè va dirigit a aquest. Incopora, així mateix, fons infantil, fons d'aprenentatge del romanó i fonts originals en la llengua, com també fons de ficció, de literatura i cinema en el qual el poble gitano n'és protagonista.

La constitució del fons va ser possible gràcies a les aportacions bibliogràfiques i audiovisuals facilitades pel Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Generalitat de Catalunya i les donacions de la Fundación Secretariado Gitano, Asociación Nacional Presencia Gitana, Unión Romaní i Fundació Pere Closa. A banda, inclou fons propis ja existents en el fons de la xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell i es va ampliant regularment amb adquisicions des de la biblioteca.

Subjects:
Labels: