Special Collections

Espai Jove

L'Espai Jove proporciona recursos i materials per a resoldre les necessitats d'informació i formació dels i les joves.

L'Espai Jove de la Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero neix amb la intenció d'oferir un punt de trobada als joves que venen a la biblioteca, dotat amb un conjunt de recursos útils per a resoldre les seves necessitats d'informació i formació, reflex dels seus interessos. El fons compta amb cinc seccions: Sexualitats, Formació i món laboral, Creació i lleure, Salut, i Joves en el Món.

Subjects: Música, Pintura escultura i dibuix, Consum i defensa del consumidor, Món laboral, Moda, Formació permanent i ocupacional, Recursos didàctics, Canvi climàtic, Reciclatge, Oci i temps lliure, Salut mental, Sexualitat, Moviments socials drets humans feminisme ecologisme gais-lesbianes..., Xarxes socials, Viatges i turisme
Labels:
Average (0 Votes)