Reading guide

Guia de lectura per a pares i mares

Guia de lectura per a pares i mares
Guide created by:

Petita guia de lectura adreçada a pares i mares i que pretén ser una eina d'ajuda en la tarea de fomentar la lectura entre els nens i nenes. 

Aquesta guia està inclosa en el actual Pla Lector de Pineda de de Mar, que està adreçat al conjunt de la població, independentment de la seva edat, origen o condició social malgrat que es prioritzen els nens/es  i els adolescents.

Aquesta guia enllaça també amb l'Any de les Biblioteques

Date created: 15/02/2015

Last updated: 16/02/2015

Guide sections

1. Psicologia

There is no content for the section selected.
Go back