Recommendation

Hay clases sociales

Hay clases sociales

[Valencia] : Media Vaca, 2015

El llibre ofereix la seva visió de com es divideix la societat. La classe alta, la classe mitjana i la classe treballadora. El concepte classe potser ja no és el més utilitzat actualment, però ajuda a explicar com és la organització de la societat en la qual vivim.

14/12/2021