Useful websites

Authorship: Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya

El Pla "Impuls de la lectura: 100% lectors" té per objectiu la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. Potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, en l'escolaritat obligatòria

Average (0 Votes)
Subjects: Destacat, Recursos didàctics, Escoles, Gènius, Biblioteca virtual, general