Useful websites

Authorship: Joan Jareño

Espai dedicat a problemes, recreacions i entreteniments matemàtics, amb quatre apartats: Llibres. Activitats. Problemes. Calaixets, que desenvolupen els seus corresponents continguts i activitats.

Average (0 Votes)
Subjects: Recursos didàctics, Escoles, Matemàtiques, Destacat, Biblioteca virtual, Gènius, general