Useful websites

Authorship: Instituto de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Recursos educatius per al professorat i per a la comunitat educativa. Es pot accedir als materials segons els col·lectius a qui van adreçats o agrupats per nivells educatius.

Average (0 Votes)
Subjects: Gènius, Escoles, Destacat, Biblioteca virtual, Formació, general