Services Services

Interlibrary loans

Interlibrary loans

If in the Aladí catalog you find a document that is not in your library, you can ask the staff of the library to reach you through the interlibrary loan. Thanks to this service you have at your disposal the fund of more than 226 libraries and 10 libraries of the Municipal Libraries Network.

You can also request by interlibrary loan the fund of the rest of the public libraries of Catalonia, the Goethe-Institut and the Catalan public universities.

To make use of the interlibrary loan, it is necessary to pay the corresponding public price at the moment of requesting the document. In the case of the interlibrary loan with the Catalan public universities, the price is established according to the regulations of each institution.

 
 

Remarks

Biblioteca Núria Albó

El préstec interbibliotecari permet als usuaris demanar en préstec ldocuments d'altres biblioteques de la Xarxa... L'usuari paga 1,50€ -en el moment de fer la reserva- per cada document demanat, en concepte de despesa de tramesa d'aquest entre les biblioteques. La biblioteca s'encarrega de fer arribar el document a l'usuari, així com de retornar-lo a la biblioteca que ha realitzat el préstec.

Les condicions del préstec interbibliotecari són les mateixes que en el cas del préstec que normalment es fa a la biblioteca. El període de temps que transcorre entre la reserva del document i la seva arribada a la biblioteca està subjecte a variables tals com la periodicitat amb què la biblioteca d'origen fa les trameses de documents o els dies de recepció dels mateixos a les bilioteques de destí. El període d'espera pot situar-se entre els 3 i els 10 dies.

En arribar el document a la biblioteca, aquesta es posa en contacte amb l'usuari (via telèfon o mail) Passats 7 dies de l'avís, si el document no s'ha recollit es retorna a la biblioteca d'orígen.

Libraries offering this service:

Every library and bookmobile in the Network offers this service