Services

Racó de l'educació

El Racó de l'educació de la Biblioteca Josep Janés és un centre d'interès dirigit a educadors i educadores d'infants de les etapes d'educació infantil i primària.

Trobareu llibres de pedagogia, sobre tecnologies de la informació, sobre diversos models educatius i recursos per a l'aula.

Tenim un apartat específic d'educació especial i orientat a l'ensenyament d'alumnes amb necessitats educatives especials.

.

Libraries offering this service :