Les Vaques sagrades

Quan sentim l’expressió “és una vaca sagrada” sabem que es refereix a una persona que per la seva situació o recorregut professional es considera que ha de ser respectat el seu criteri.

És una expressió que a vegades no té un sentit gaire positiu, però no deixa de ser curiosa. Saps d’on prové?

Doncs d’unes veritables vaques sagrades, les Gao Mata,  venerades per la religió hindú. Sí, a la Índia les vaques son considerades com a símbol de la mare terra, de la natura, de fertilitat, de l’abundància. I com a tal no poden ser ni maltractades, ni consumides, havent-hi una llei que les protegeix. Matar una vaca és un gran pecat i està penat.

Està molt ben valorat alimentar-les, ja siguin pròpies o d’una altra persona, perquè les vaques, tot i que tenen propietaris,  poden circular lliurament per les ciutats i els pobles.

Les vaques representen per la religió hindú la vida, el respecte i la font d’aliment. Malgrat no s’aprofita la seva carn per menjar, hi ha cinc productes que surten d’elles (els pancha-gayva) que es considera tenen propietats curatives: llet, mantega, iogurt, orina i fems.

Diferents son les deïtats hindús relacionades amb les vaques, però la més important és  Kâmadhenu o vaca de l’abundància, representada amb cap de dona i cos de vaca, que atorga desitjos

Ves a la fitxa del bou

Ves a l'especial de La Fontaine i les faules