El Canvi climàtic

L'excesiva explotació d'energies fòssils entre d'altres motius provoquen un escalfament general del nostre planeta. Ens fem ressó d'organitzacions com Greenpeace i us expliquem la importància que ha assolit la problemàtica de l'escalfament de la capa d'ozó.

L'objectiu de Greenpeace és protegir i defensar el medi ambient, intervenint en diferents punts del planeta on es cometen atemptats contra la natura. Greenpeace porta a terme campanyes per aturar el canvi climàtic, protegir la biodiversitat, acabar amb l'ús de l'energia nuclear i de les armes i fomentar la pau.

En l'actualitat, Greenpeace compta amb prop de tres milions d'associats a tot el món. Amb la seva ajuda, l'organització intenta fer front a la creixent degradació mediambiental del Planeta.

Quanta més gent pertanyi a Greenpeace, més és farà en defensa del medi ambient, ja que el finançament per desenvolupar les campanyes depèn en exclusiva de les aportacions voluntàries de socis i simpatitzants.


La capa d'ozó conté gran part de l'oxigen que hi ha a l'atmosfera. Juga un paper molt important en la filtració de les radiacions ultravioletes del sol, protegint així la flora i la fauna terrestres. 

Se situa entre 28 i 40 quilòmetres per sobre de la Terra i és a la part del Pol Nord i a la part de l'Atlàntida on apareixen els forats estacionals que s'obren a la primavera i es tanquen a l'hivern però últimament les dimensions i l'angle de l'apertura d'aquest forat augmenta degut a les substàncies químiques que ha utilitzat l'home.