Coneix l'orquestra

L'orquestra

Les orquestres són conjunts d'instruments musicals que es disposen per realitzar una interpretació musical, o el que és el mateix, el conjunt de músics que toquen diversos instruments seguint les indicacions d'un director per interpretar peces musicals.

El seu nom es deu a l'espai que quedava als teatres grecs entre l'escena principal i el lloc ocupat pel públic. Es va començar a omplir amb conjunts musicals que acompanyaven representacions de teatre i dansa.

Normalment es toquen fins a quatre conjunts diferents d'instruments que són els de corda, els de percussió, els de vent (fusta) i els de vent-metall. Hi ha diferents tipus d'orquestra, varien segons la seva composició i el número total de músics que les composen.

Així, a una orquestra simfònica es troben entre 80 i 100 músics amb representació de les quatre famílies d'instruments. Poden afegir-se cors i solistes (aquests últims poden ser vocals o instrumentals)

També existeix l'orquestra de cambra que és un format reduït de l'anterior amb instruments de vent i corda. Per últim es poden trobar diverses orquestres amb una composició de només un tipus d'instrument (orquestra de vent, orquestra de corda...)

Com és la disposició d'una orquestra?

Els instruments que formen part de l’orquestra simfònica han anat canviant depenent de l’època. I la seva distribució a l'escenari respon a raons de sonoritat i a les necessitats particulars de cadascuna de les obres a interpretar de manera que poden haver-hi petites variacions sobre unes idees bàsiques.

L'idea essencial és que els instruments de més sonoritat s'allunyen de les primeres línies i els que sonen poc s'apropen al director.

Els instruments musicals

Ja tens clar el que és un instrument?

En el seu moment vam parlar dels instruments musicals a un article de Sabies que...

Vols conèixer millor les diferents famílies d'instruments?

Els instruments de corda

Els instruments de percussió