Solució al repte de la imatge del Dret al benestar