Novelty

Psicología del bebé adoptado

Psicología del bebé adoptado

Lapastora, Montserrat

[Bilbao] : Desclée De Brouwer, [2021]

La creença popular que els bebès obliden aquelles experiències negatives que viuen durant els seus primers anys, no pot ser més errònia. Els bebès obliden, però els seus cervells no. Aquestes experiències queden guardades en els seus cervells, influint en aquests a nivell estructural i funcional. Aquest llibre explica de manera senzilla i clara com es produeix, com les conseqüències de l'abandonament es veuran reflectides a curt, mitjà i llarg termini en la vida del bebè, com repercutiran en el comportament, en l'aprenentatge i en l'establiment de relacions socials.

Aquestes conseqüències es poden minimitzar amb un tractament professionalitzat i amb un bon tracte per part d'uns pares nutricis i reparadors. Aquest llibre ofereix consells i un acostament cap als processos psicològics de les persones implicades en l'adopció: bebès, mares i pares adoptius i mares biològiques. 

*Novetat a la Xarxa de Biblioteques Municipals

22/09/2021