Novelty

Tutelados : un análisis crítico del sistema de protección de menores en España

Vila, Enrique J.

Córdoba : Almuzara, septiembre de 2023

Un anàlisi crític del sistema de protecció de menors. L’autor descriu, a partir de la seva experiència, que els serveis socials públics comet errors en el moment de separar els nens de les seves famílies, per “interès superior del menor” i provoca situacions dramàtiques . Ho considera un error de funcionament en un país democràtic i que forma part de la Unió Europea. 

*Recomanat per la Xarxa de Biblioteques Municipals 

22/01/2024